“Fiqh Dakwah: Bagi Penyeru Dakwah, Bukan Pemvonis”

Oleh: Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM

Fiqh Dakwah adalah sarana untuk menjembatani lahirnya pemahaman yang shahih terhadap islam didukung kemampuan yang baik didalam menyampaikan.
Sehingga dengan aktivitas dakwah ini umat dapat menyaksikan ‘islam’ dalam diri, keluarga dan aktivitas para da’i yang melaksanakan perbaikan umat secara integral (syamil mutakamil), mengeluarkan manusia dari pekat kegelapan jahiliyah menuju cahaya islam.

Oleh itu , sebuah keniscayaan penyajian dakwah dengan sebuah gambaran yang jelas dan gamblang, shahih dan wadhih dimana manhaj dakwah islam perlu hadir tersusun rapi dan kaidah-kaidahnya ditentukan serta prinsip-prinsip asasi digariskan.

Manakala para penyeru dakwah menapaki jalan dakwah ini dengan penuh kafahaman disertai keyakinan yang mantap, maka Allah dengan qudrah dan iradahn-Nya akan berkenan membuka hati yang tertutup, mata yang buta telinga yang pekak.

Harapan, kiranya Allah swt senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada para da’i yang ikhlas menyeru manusia ke jalan Allah, memperbaiki diri, keluarga dan masyarakat serta menegakkan tatanan islam dalam kehidupan dengan bimbingan Allah dan sesuai panduan manhaj dakwah Rasulullah saw.

Baca Juga

Ramadhan Bulan Produktif

Pekanbaru – Bulan mulia kembali hadir ke tengah kita. Sebuah anugerah luar biasa bagi umat …